International

Philippines

The University of Greenwich welcomes Filipino students on its programmes. View the entry requirements and contact us for further information.

Overview

The University of Greenwich welcomes students from the Philippines studying foundation, undergraduate (Bachelor) degree, and postgraduate (Master's) degree programmes.

To join our programmes you will need to meet both academic and English language entry requirements before you start the programme. You need not wait until you satisfy all the entry requirements before you apply to study with us.

Entry requirements

Foundation and undergraduate degrees

For entry to the International Foundation Programme, in either September or January, you will need:

  • To have completed 12 years of education and have a High School Diploma

For entry to our four year extended degree programmes in engineering, you will need

  • To have completed 12 years of education and have a High School Diploma

For entry to Year 1 of three year Bachelor degree programmes, you will need to pass the International Foundation Programme. Exceptionally, if you have met the English language requirements and have very good marks in your High School Diploma, you may be considered for Year 1of a degree. You may also apply for Year 1 if you have completed the first year of a relevant degree.

Advanced standing to Year 2 is possible if you have completed two years of a relevant degree in Philippines or to Year 3 of some degrees if you have completed three years of a relevant degree in Philippines.

Master's degrees

For entry to our Master's programmes, you will need to have:

  • A degree (minimum four years) from Philippines

Certain programmes have special requirements. For example, applicants for the MBA programmes must have two to three years' full-time management work experience after graduation at an appropriate level; and those for architecture need to submit a portfolio of their work.

English language

For details on English language requirements, please see our English/Foundation programmes page. 

Summer pre-sessional English language courses and International Foundation Programmes are available.

Maligayang pagdating!

Maligayang pagdating!

Ang University of Greenwich ay isang pandaigdigang institusyon na umaabot sa mga tao sa bawat kontinente.   Mga mag-aaral na mula sa higit na 140 na mga bansa ay pumiling maging bahagi ng aming masagana at masiglang komunidad ng mag-aaral. Sila ay nagdadala ng mga bagong perspektiba, at marami ang nakapagbubuo ng mga pagkakaibigan na bumabagtas ng mga kontinente at tumatagal ng panghabang-buhay.  Ang Greenwich ay itinuturing na 'tahanang malayo sa tahanan'.  Kami ay naglalaan ng tulong sa mga iba-ibang bagay upang tiyakin na maayos ang takbo ng iyong buhay habang nasa piling ka namin.

Ang aming mga kawani ay gumagamit ng kinikilalang pamamaraan ng pagtuturo na makatutulong sa iyo na maganap ang iyong potensyal.Kinilala ng Guardian University Guide ang aming pagtuturo na nabibilang sa mga pinakamahusay sa London sa 2013 at ang makabagong pananaliksik ay itinuturing bilang tanyag, nakaliligtas-buhay at nakabibigay-sigla.

Ang marangyang kinalalagayan ng unibersidad ay nangangahulugan na mapapakinabangan mo ang mga yaman at atraksiyon ng London, na hindi nalalayo mula sa kagandahan ng lalawigan ng Kent.  Ang aming dalawang campus sa Greenwich at Eltham ay nasa Royal Borough ng Greenwich, habang ang aming Medway Campus ay nasa Chatham Maritime, Kent.

Ang malawak na saklaw ng mga programa ay naglalayon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral - taga-Britanya at Internasyonal.Ang isang pandaigdigang merkado ng trabaho ay nangangailangan ng mga pandaigdigang gradwado; dito sa amin, ikaw ay matututo ng mga akademikang kadalubhasaan na labis na pinahahalagahan sa internasyonal na merkado ng trabaho, at ikaw ay magkakaroon ng karanasan na mananatiling kasama mo hanggang sa malayong hinaharap. 

Pinahahalagahan namin ang aming mga internasyonal na mag-aaral at inaalagaan namin ang iyong mga pangangailangang panlipunan at ukol sa pagtuturo.  Ang aming mga pang-alalay na serbisyo ay may malaking kinalaman sa pagtatagumpay ng aming mga mag-aaral dahil sila ay nagdudulot ng payo, patnubay at tulong hanggang sa matapos ang iyong pag-aaral.  Nais namin na ikaw ay magtapos ng mayroong nakalalamang na kakayahan na hinahanap ng mga employer sa isang matagumpay na kandidato – sa Greenwich, ikaw ay magsisimulang gumawa ng iyong propesyonal na reputasyon.

Hinahangad naming salubungin ka dito sa hinaharap.

Tour dates

Further tour date information will be posted shortly. Alternatively, please contact the International Office.

Contact us

International Office

The International Office is a dedicated department, here to assist international students and guide them through the application process. Please do not hesitate to contact us at any time.

Telephone: +44 020 8331 8136
Fax: +44 020 8331 8625
E-mail: international@gre.ac.uk

Facebook

Connect with applicants and current students in our international student Facebook group.

Get in touch

Whether you want to find out more about studying at Greenwich or have a query about your eligibility for studying in the UK, we can help.

You can contact us by e-mail, telephone or by completing the contact form on this page.

Email: international@gre.ac.uk
Telephone: +44 (0) 20 8331 8136
Facebook: www.facebook.com/greenwichinternational